Hotline
+905496101810

Üstün Zekalı Çocuklar Eğitici Eğitimi

Üstün Zekalı Çocuklar Eğitici Eğitimi

Üstün Yetenekli çocukların eğitimi konusundaki eksikliği gidermek adına, alanında eğitimli profesyonelleri ile üstün yeteneklilere özel eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Satın Al )

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLAR EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Üstün zekalı çocuk ABD Eğitim Bakanlığı’na göre aynı yaş, deneyim veya çevre şartlarına sahip akranlarına göre üstün performans gösteren veya yüksek düzeyde başarı elde eden çocuk ve gençlerdir. Üstün zekalı çocuk seçkin yeteneklerinden dolayı üstün zekalı çocukları belirleme konusunda yeterliliği olan, bu alanda profesyonel olarak bilinen kişiler tarafından belirlenmiş ve standart zeka testlerinden yaklaşık 130 ve üzeri puan alan çocuktur.

Bu özellikteki çocuklar genellikle okul tarafından sağlanmayan eğitim hizmeti veya faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Bu çocuklarla ilgili en yaygın yanlış inançlardan biri ise ‘bu çocuklar zaten üstün onlar için fazladan eğitime ihtiyaç yoktur’ inancıdır. Ve maalesef zaman içinde bu tarz yanlış yargı kalıplarından dolayı özel eğitim alanının en çok ihmal edilen alanı üstün zekalı veya özel yetenekli çocuklar olmuştur. İlk, orta ve bir dereceye kadar lise programları öncelikli olarak çocukların çoğunun sahip olduğu olağan yeteneklere göre düzenlenir. Bu durum üstün zekalı çocukların kapasitesinin çok azını kullanarak ilk okul, orta okul ve lisede başarılı olmasını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak ilkokula başlayan bu çocuklar programa ilgisiz kalmakta, edindikleri bilgi düzeyi, zihinsel düzeyine uygun olarak olabileceğinin çok gerisine düşmektedir. Böylece çocuğun gizil gücünün büyük bir bölümünü öğrenim yerine başka alanlara kaydırabileceği söylenebilir.

Aynı zamanda üstün yetenekli çocukların büyük bir çoğunluğu yüksek enerjiye sahiptir ve akranlarından farklı olarak sürekli yenilik isterler. Bugünkü eğitim sisteminde uygulanan müfredat programları, normal öğrencilerin öğrenme kapasitesi göz önünde bulundurularak hazırlandığı için, programın kapsadığı alanlar ve konular üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.

Uygarlık düzeyi dediğimiz, insanlığı daha iyiye, daha güzele doğru götüren, birikimleri, buluşları ve yaratıları ortaya koyanlar şüphesiz sıradan insanlar olmamıştır. Dünyayı geliştiren ve ileriye götüren, olağanüstü özellikleri bulunan, bu bir avuç özel gereksinimli üstün nitelikli kişilere yönelik önlemler, önemlerine rağmen yeterince alınamamıştır. Kurumumuz bu eksikliği gidermek adına, alanda eğitimli profesyonelleri ile üstün yeteneklilere özel eğitim hizmeti sunmaktadır.

Ders İçeriği ;

 • Üstün Yetenek ve Üstün Zekâ ile ilgili Kavram ve Tanımlar
 • Üstün Zekâ kuramları
 • Üstün Zekâlılarla ilgili kurum ve kuruluşlar
 • Üstün yeteneklilere yönelik çalışmalar Ülkemizdeki uygulamalar
 • Üstün zekâlılarla ilgili Akademik Kaynaklar
 • Öğrenci Psikolojisi
 • Çoklu zekâ kuramı
 • Düşünce Becerileri
 • Üstün Zekâlıların Özellikleri
 • Üstün zekâlıların eğitimsel sorunları
 • Üstün Zekâlıların Yasal Durum
 • Çocuk psikolojisi
 • İki Kere Farklı Çocuklar
 • Bireyi tanıma teknikleri
 • Üstün Zekâlıların Tanılanması: Yetenek Testleri, Zekâ Testleri
 • Ülkemizde kullanılan ölçek ve değerlendirme araçları
 • Üstün Zekâlılar İle İlgili Eğitim Programları
 • Müfredat Zenginleştirme ve Materyal tasarımı
 • Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Stratejiler
 • Zihin haritaları
 • Hafıza teknikleri
 • Üretkenlik etkinlikleri
 • Yetenek geliştirmede ailenin rolü
 • Aile Eğitimi ve Ailelere rehberlik

 

Üstün Zekalı Çocuklar Eğitici Eğitimi

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLAR EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Üstün zekalı çocuk ABD Eğitim Bakanlığı’na göre aynı yaş, deneyim veya çevre şartlarına sahip akranlarına göre üstün performans gösteren veya yüksek düzeyde başarı elde eden çocuk ve gençlerdir. Üstün zekalı çocuk seçkin yeteneklerinden dolayı üstün zekalı çocukları belirleme konusunda yeterliliği olan, bu alanda profesyonel olarak bilinen kişiler tarafından belirlenmiş ve standart zeka testlerinden yaklaşık 130 ve üzeri puan alan çocuktur.

Bu özellikteki çocuklar genellikle okul tarafından sağlanmayan eğitim hizmeti veya faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Bu çocuklarla ilgili en yaygın yanlış inançlardan biri ise ‘bu çocuklar zaten üstün onlar için fazladan eğitime ihtiyaç yoktur’ inancıdır. Ve maalesef zaman içinde bu tarz yanlış yargı kalıplarından dolayı özel eğitim alanının en çok ihmal edilen alanı üstün zekalı veya özel yetenekli çocuklar olmuştur. İlk, orta ve bir dereceye kadar lise programları öncelikli olarak çocukların çoğunun sahip olduğu olağan yeteneklere göre düzenlenir. Bu durum üstün zekalı çocukların kapasitesinin çok azını kullanarak ilk okul, orta okul ve lisede başarılı olmasını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak ilkokula başlayan bu çocuklar programa ilgisiz kalmakta, edindikleri bilgi düzeyi, zihinsel düzeyine uygun olarak olabileceğinin çok gerisine düşmektedir. Böylece çocuğun gizil gücünün büyük bir bölümünü öğrenim yerine başka alanlara kaydırabileceği söylenebilir.

Aynı zamanda üstün yetenekli çocukların büyük bir çoğunluğu yüksek enerjiye sahiptir ve akranlarından farklı olarak sürekli yenilik isterler. Bugünkü eğitim sisteminde uygulanan müfredat programları, normal öğrencilerin öğrenme kapasitesi göz önünde bulundurularak hazırlandığı için, programın kapsadığı alanlar ve konular üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.

Uygarlık düzeyi dediğimiz, insanlığı daha iyiye, daha güzele doğru götüren, birikimleri, buluşları ve yaratıları ortaya koyanlar şüphesiz sıradan insanlar olmamıştır. Dünyayı geliştiren ve ileriye götüren, olağanüstü özellikleri bulunan, bu bir avuç özel gereksinimli üstün nitelikli kişilere yönelik önlemler, önemlerine rağmen yeterince alınamamıştır. Kurumumuz bu eksikliği gidermek adına, alanda eğitimli profesyonelleri ile üstün yeteneklilere özel eğitim hizmeti sunmaktadır.

Ders İçeriği ;

Üstün Yetenek ve Üstün Zekâ ile ilgili Kavram ve Tanımlar
Üstün Zekâ kuramları
Üstün Zekâlılarla ilgili kurum ve kuruluşlar
Üstün yeteneklilere yönelik çalışmalar Ülkemizdeki uygulamalar
Üstün zekâlılarla ilgili Akademik Kaynaklar
Öğrenci Psikolojisi
Çoklu zekâ kuramı
Düşünce Becerileri
Üstün Zekâlıların Özellikleri
Üstün zekâlıların eğitimsel sorunları
Üstün Zekâlıların Yasal Durum
Çocuk psikolojisi
İki Kere Farklı Çocuklar
Bireyi tanıma teknikleri
Üstün Zekâlıların Tanılanması: Yetenek Testleri, Zekâ Testleri
Ülkemizde kullanılan ölçek ve değerlendirme araçları
Üstün Zekâlılar İle İlgili Eğitim Programları
Müfredat Zenginleştirme ve Materyal tasarımı
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Stratejiler
Zihin haritaları
Hafıza teknikleri
Üretkenlik etkinlikleri
Yetenek geliştirmede ailenin rolü
Aile Eğitimi ve Ailelere rehberlik

image
Eğitmen

Canlı Chat Etkin
Satın Al